Гаалийн зуучлал, бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ

1.  ГААЛИЙН ЗУУЧЛАЛ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Та гадаад худалдааны гэрээ хийж эхлэхдээ ачаа барааг илгээх болон хүлээн авах орны хил гаалийн шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар олон жилийн туршлагатай мэргэжилтнүүдээс зөвлөлгөө аваарай. Бид гааль, татвар, мал эмнэлэг, хорио цээр, улсын мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тавигдах шаардлагуудын талаар танд дэлгэрэнгүй зөвлөлгөө өгнө.

Бид Монгол улсын хил дээрхи болон гүний гааль дээр гаалийн бүрдүүлэлт, мэдүүлгийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

·        Импорт/Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт

·        Ре-экспорт болон транзит гаалийн бүрдүүлэлт

·        Татвар төлөлт, буцаан олголт

·        АТА Карнэйтэй ачааг хүлээн авах, илгээх

·        Гаалийн түр горимын бүрдүүлэлт, татварын барьцаа байршуулах

·        Гааль татварын зөвлөлгөө өгөх

Бид Монгол улсын хил дээрхи болон гүний гаалийн байгууллагад таны өмнөөс гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ чанартай үзүүлж байна. Гаалийн бүрдүүлэлтийг манай компанид даатгаснаар та өөрийн үндсэн ажилдаа цаг гаргах боломжтой болно.

·        Импорт/Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт

·        Ре-экспорт болон транзит гаалийн бүрдүүлэлт

·        Татвар төлөлт, буцаан олголт

·        Гаалийн түр горимын бүрдүүлэлт, татварын барьцаа байршуулах

·        Бусад