TRANSLEASE үйлчилгээ

TRANSLEASE-ын үйлчилгээ гэж юу вэ?

Эрхэм харилцагч танд бараа материал худалдаж авах, тээвэр болон гаалийн татварын хураамжийг санхүүжүүлэх, бизнесийн өдөр тутмын эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилготой үйлчилгээ юм.

Өсөх чадвараа хадгалах, эргэлтийн хөрөнгийн чадамжаа нэмэгдүүлэх боломжийг танд санал болгож байна.Translease мэдээ 

Санхүүжилттэй тээвэр гэж юу вэ?

Эрхэм харилцагч танд бараа материал худалдаж авах, тээвэр болон гаалийн татварын хураамжийг санхүүжүүлэх, бизнесийн өдөр тутмын эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилготой үйлчилгээ юм.

Өсөх чадвараа хадгалах, эргэлтийн хөрөнгийн чадамжаа нэмэгдүүлэх боломжийг танд санал болгож байна.