Дотоод тээврийн үйлчилгээ

1.  ДОТООД  ТЭЭВЭР

Монгол улсын 21 аймагт таны ачааг туршлагатай жолооч, ачааны онцлогт тохирсон хүнд даацын болон тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслүүдээр ачааг тань зорьсон газарт тань товлосон хугацаанд нь хүргэж тээвэрлэнэ.

 Орон нутгийн тээврийг галт тэргээр, 21 аймаг, 329 сум, 1567 багийг сүлжин холбосон хатуу хучилтат, сайжруулсан болон энгийн шороон замыг ашиглан автоор, Олон улсын болон орон нутгийн нислэг зохион байгуулдаг Монгол Улсын 24 нисэх буудлаар дамжуулан агаараар” - чанарын өндөр түвшинд бид зохион байгуулан ажилладаг.