БИДНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ

Бизнесийн ёс зүй

Монгол улсын хуулийг дээдлэн ажиллахаас гадна бизнесийн үйл ажиллагаанд шударга ёс, хүн чанарыг эрхэмлэнэ. 

Логистикийн мэргэжлийн ур чадвар 

Тээвэр логистикийн олон жилийн туршлага, ур чадвартай ажилтнуудыг бэлтгэж, салбарын хүний нөөцийг тогтмол бүрдүүлнэ. 

Харилцагчийн үйлчилгээ 

Харилцагч төвтэй үйлчилгээний стандартыг үйл ажиллагаандаа хэвшил болгож, ямагт харилцагчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад тэмүүлнэ.