Цуглуулбар ачааны тээвэр

ЦУГЛУУЛБАР БУЮУ ТҮҮВЭР АЧАА ГЭЖ ЮУ ВЭ?